Copyright © Ravel Petershagen

All images are copyright © by Ravel Petershagen

“We manage to swallow flesh only because we do not think of the cruel and sinful thing that we do. Cruelty... is a fundamental sin, and admits of no arguments or nice distinctions. If only we do not allow our heart to grow callous, it protests against cruelty, is always clearly heard; and yet we go on perpetrating cruelties easily, merrily, all of us - in fact, anyone who does not join in is dubbed a crank.”

~ Rabindranath Tagore (May 7, 1861 - August 7, 1941), 
Nobel Prize 1913


“Can you really ask what reason Pythagoras had for abstaining from flesh? For my part I rather wonder both by what accident and in what state of soul or mind the first man did so, touched his mouth to gore and brought his lips to the flesh of a dead creature, he who set forth tables of dead, stale bodies and ventured to call food and nourishment the parts that had a little before bellowed and cried, moved and lived. How could his eyes endure the slaughter when throats were slit and hides flayed and limbs torn from limb? How could his nose endure the stench? How was it that the pollution did not turn away his taste, which made contact with the sores of others and sucked juices and serums from mortal wounds?”

~ Plutarch (circa 45 - 125 A.D.), 
Writer, Philosopher, and Priest of the Delphic Oracle


Graφical Devine arbeider med billedkunst, illustrasjon, grafisk formgivning, … 

Graφical Devine ønsker å gjøre det kommersielle guddommelig ved å vise hensyn og respekt for natur, dyrs rettigheter og menneskers rettigheter. 

Graφical Devine godtar ikke produkter, eller design/reklame for produkter, som er testet på dyr, eller produkter med animalsk innhold. 

Graφical Devine godtar ikke handel med døde eller levende dyr eller mennesker, og kan derfor ikke utføre design for bedrifter som driver med lovlig eller ulovlig handel med dyr eller mennesker. Menneskers overgrep mot dyr hører en grusom fortid til. Rettferdig handel må gjelde all handel, og ingen individer eller sansende vesen skal ende opp som handelsvare, og slaveriet må avskaffes. 

Graφical Devine har absolutt null-toleranse for at mennesker spiser personer av andre dyrearter. 

Graφical Devine er tilhenger av kunst og design som er grunnlagt på etikk som verner om livet. «Næringslivet» må underlegges etiske lover for å beskytte forsvarsløse individer og arter fra menneskers overgrep. 

Graφical Devine tvinges til å arbeide frilans, og får nesten ingen oppdrag, fordi de fleste designbyråer, som de fleste menneskesamfunn ellers, aksepterer og fremmer slaveri, mord og overgrep mot dyr. Derfor er Graφical Devine stort sett fattig, arbeidsledig og sliter med å overleve. 

Graφical Devine innser at kreativitet, f.eks. grafisk design, illustrasjon og kunst, er skapende. Det er ikke ødeleggende, og omfatter således ikke noe som bidrar til å forkorte livet til sansende vesener eller som påfører dem lidelse. 

Graφical Devine kan ikke delta på Statens Høstutstilling, fordi denne utstillingen flere ganger har stilt ut døde kropper av dyr som har blitt myrdet for «kunstens skyld». 

Mord kan ikke aksepteres med kunst, vitenskap, religion eller økonomi som unnskyldning. 

Platon mente at demokratiet er et pøbelvelde.
Index

Portfolio

Print Shop

Graiφcal Devine

Profile

CV

Contact

Poetry

Śambhala Tarot

Qabalah

Yoga

Gāyatrī Mantra

Paramānanda Mission

Mt. Tron University of Peace

Satavisha Social Welfare Trust

Vegan

Animal RightsIndex.htmlPortfolio.htmlPrint_Shop.htmlProfile.htmlCV.htmlContact.htmlPoetry.htmlTarot.htmlQabalah.htmlYoga.htmlGayatri_Mantra.htmlParamananda_Mission.htmlTronuni.htmlSatavisha.htmlVegan.htmlAnimal_Rights.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6shapeimage_9_link_7shapeimage_9_link_8shapeimage_9_link_9shapeimage_9_link_10shapeimage_9_link_11shapeimage_9_link_12shapeimage_9_link_13shapeimage_9_link_14shapeimage_9_link_15shapeimage_9_link_16